Otevřeno máme pro veřejnost každý všední den od 13:00 do 19:00 hodin, o víkendech a svátcích pak od 10:00 do 18:00 hodin. V případě početnější organizované akce je možno zajistit přístup i mimo tyto běžné provozní časy.