Náš první loňský příměstský tábor měl obrovský úspěch a navzdory zdánlivé časové rezervě se již nyní ozývá více a více zájemců o případné letošní opakování. Rádi oznamujeme, že i letos se tábor bude konat a níže uvádíme několik důležitých informací.

  • v případě nepříznivé pandemické situace samozřejmě veškeré riziko neseme my a tak i případné zaplacené zálohy vracíme v plné výši
  • jsme oprávněni vystavit potvrzení, na jehož základě můžete žádat o příspěvek na každého potomka u své zdravotní pojišťovny. Stejné potvrzení lze využít i pro příspěvek od některých zaměstnavatelů
  • cena i letos navzdory růstu vstupních nákladů zůstává stejná, zachováváme i sourozeneckou slevu ve výši 10%

Zatím jsou k dispozici dva turnusy, níže uvádíme jejich orientační obsazenost.

12.7.-16.7. – téměř obsazeno
9.8.-13.8. – spíše obsazeno

V případě vašeho zájmu je třeba vyplnit přihlášku (tu je možno získat zde pod textem, vytištěnou v herně nebo emailem) a zaslat ji buď elektronicky nebo donést osobně do herny. Nejpozději 2 týdny před konáním tábora je vhodné svou účast závazně stvrdit uhrazením zálohy (bankou nebo hotově v herně). Doplatek táborovného bude inkasován první den tábora při přebírání originálu přihlášky – ve spodní části je rovněž prohlášení o bezinfekčnosti, které musí být vyplněno /podepsáno/ až v den zahájení tábora. Kromě přihlášky můžete vyplnit plnou moc k vyzvedávání dítěte a nutně budeme potřebovat i potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (můžete použít jakýkoliv dokument vystavený v posledních dvou letech-uděláme si z něj vlastní kopii; případně bude nutné si nechat potvrdit nový – opět vám jej vrátíme, takže na všechny podobné hromadné akce jej budete následující 2 roky mít). Pro každý turnus je stanoven minimální počet účastníků – v případě, že by se turnus nepodařilo naplnit, nabídli bychom sloučení do jiného nebo vrácení uhrazené zálohy.

Každý den začínáme ráno již od 7:30 přímo v herně, zde čekáme, až se děti sejdou všechny. Odpoledne je třeba děti vyzvedávat do 17:00 hodin. Pokud by to bylo žádoucí, je možno po dohodě dorazit později, případně odejít dříve, vždy ale samozřejmě tak, aby to co nejméně narušilo denní program ostatních účastníků.

P Ř I H L Á Š K A

P L N Á M O C

P O S U D E K